Για όσους έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 35 (τριάντα πέντε) ετών  προβλέπεται η δυνατότητα εξαγοράς της υπόλοιπης στρατιωτικής θητείας τους μετά από υπηρεσία πραγματικής θητείας 20 ημερών. Για να είναι αυτό δυνατό θα πρέπει οι υπόχρεοι προς στράτευση να καταβάλλουν εφάπαξ ή τμηματικά το ποσό της εξαγοράς της θητείας τους, το οποίο αντιστοιχεί σε 810…

© 2018 Emi Zaimi. Made by rainbyte.studio. Report a website issue here. v18.01.27

logo-footer