Με την από 05-07-2017 γνωμοδότησή του, ο Συνήγορος του Πολίτη, πολύ ορθά διαπίστωσε ότι η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία, του πρώην Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης και πλέον του ΕΦΚΑ, εισάγει ανεπίτρεπτη διάκριση μεταξύ νόμιμα διαμενόντων αλλοδαπών πολιτών και Ελλήνων πολιτών ως προς τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα προστατευόμενα μέλη – τέκνα…

Με το Νόμο 4387/2016 ψηφίστηκαν αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα, ενώ με την εγκύκλιο 7/2016 του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, η οποία βασίζεται στον ανωτέρω νόμο, ρυθμίστηκαν οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για να χορηγηθεί στους ηλικιωμένους το επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα. Το επίδομα αυτό χορηγείται στους υπερήλικες, δηλαδή σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 67 τους…

Με την υπ’ αριθμ. 15/01-06-2016 εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εξαγορά ημερών ασφάλισης (ένσημα) για τους αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν λάβει μπλε βεβαίωση για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ καθορίστηκε το σύνολο των ημερών ασφάλισης (ένσημα) που απαιτούνται για την πλήρη ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη και την ανανέωση του βιβλιαρίου ασθενείας τους, αλλά και…

Όταν αναφερόμαστε στον όρο «μισθωτής» εννοούμε το άτομο / εταιρία που νοικιάζει έναν χώρο ο οποίος είναι ιδιοκτησία άλλου ατόμου, ο οποίος λέγεται «εκμισθωτής», είτε ως κατοικία είτε ως επαγγελματική στέγη. Ο χώρος αυτός ονομάζεται «μίσθιο» ενώ το ενοίκιο που συμφωνήθηκε ονομάζεται «μίσθωμα». Από την σχέση αυτή προκύπτουν και για τα δύο μέρη τόσο δικαιώματα…

© 2023 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v23.03.06_stable

logo-footer