Για όσους έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 35 (τριάντα πέντε) ετών  προβλέπεται η δυνατότητα εξαγοράς της υπόλοιπης στρατιωτικής θητείας τους μετά από υπηρεσία πραγματικής θητείας 20 ημερών. Για να είναι αυτό δυνατό θα πρέπει οι υπόχρεοι προς στράτευση να καταβάλλουν εφάπαξ ή τμηματικά το ποσό της εξαγοράς της θητείας τους, το οποίο αντιστοιχεί σε 810…

© 2022 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v22.06.26_stable

logo-footer