Με την από 05-07-2017 γνωμοδότησή του, ο Συνήγορος του Πολίτη, πολύ ορθά διαπίστωσε ότι η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία, του πρώην Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης και πλέον του ΕΦΚΑ, εισάγει ανεπίτρεπτη διάκριση μεταξύ νόμιμα διαμενόντων αλλοδαπών πολιτών και Ελλήνων πολιτών ως προς τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα προστατευόμενα μέλη – τέκνα…

© 2022 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v22.06.26_stable

logo-footer