Κατωτέρω σας παραθέτουμε το υπόμνημα που υπέβαλλε η οργάνωση ΑΡΩΓΗ στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που θα φέρει ο νέος νόμος που πρόκειται να ψηφιστεί στη βουλή τις επόμενες μέρες καθώς και το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό (video): Το άνω νομοσχέδιο μετά βεβαιότητας θα φέρει πολλές και σημαντικές αλλαγές στο Μεταναστευτικό Δίκαιο, όπως…

© 2022 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v22.06.26_stable

logo-footer