Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε την 15-05-2018 στην Ελληνική Βουλή φέρνει πολλές αλλαγές για τους μετανάστες, τόσο θετικές όσο και αρνητικές. Ένα πολύ αρνητικό σημείο είναι η κατάργηση των εξής περιπτώσεων: Της πρόβλεψης του άρθρου 19 του Ν. 4251/2014, η οποία επέτρεπε σε όσους είχαν εισέλθει στην Ελλάδα πριν από τουλάχιστον τρία έτη με θεώρηση…

© 2022 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v22.06.26_stable

logo-footer