Τι είναι η απέλαση; Απέλαση είναι η “η βίαιη απομάκρυνση αλλοδαπού από το έδαφος όπου είχε τη διαμονή” σε βραχύ σχετικά χρονικό διάστημα ή σε χρόνο που προβλέπεται στην απόφαση  που επιβάλλει την απομάκρυνση από την χώρα. Εφαρμόζεται σε ανεπιθύμητους αλλοδαπούς και θεμελιώνεται σε γεγονότα που άπτονται της δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή της δημόσιας…

© 2023 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v23.03.06_stable

logo-footer