Dëbim ose ekspuls quhet “largimi me forcë i të huajit nga territori ku ai / ajo banonte” në një periudhë relativisht të shkurtër kohore ose në një kohë të parashikuar në vendimin që imponon largimin nga vendi. Ushtrohet tek te huajt e padëshiruar dhe bazohet në ngjarje që lidhen me rendin publik dhe sigurinë ose…

© 2022 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v22.06.26_stable

logo-footer