Με το παρόν άρθρο γίνεται προσπάθεια να διευκρινιστεί όσο γίνεται καλύτερα το ζήτημα της στράτευσης των αντρών οι οποίοι απέκτησαν την Ελληνική υπηκοότητα  είτε με πολιτογράφηση είτε λόγω φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο. Υποχρεούνται λοιπόν οι άντρες αυτοί να υπηρετήσουν την θητεία τους ως εξής:

Για τους μέχρι πρότινος αλλογενείς αλλοδαπούς:

όσοι αποκτούν την Ελληνική υπηκοότητα μέχρι τα 35 έτη τους και είναι αλλογενείς, υπηρετούν κανονικά εννέα (9) μήνες όπως και οι εκ γενετής Έλληνες πολίτες

μετά την συμπλήρωση των 35 ετών οι αλλογενείς αυτοί υπηρετούν εξάμηνη (6) θητεία, ενώ έχουν την δυνατότητα αντί να υπηρετήσουν ολόκληρη την εξάμηνη θητεία, να υπηρετήσουν 45 ημέρες θητείας και ύστερα να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της θητείας που τους απομένει.

Για τους μέχρι πρότινος ομογενείς αλλοδαπούς:

-όσοι απέκτησαν την Ελληνική υπηκοότητα πριν συμπληρώσουν την ηλικία των 35 ετών και είναι ομογενείς υπηρετούν θητεία τριών (3) μηνών, ενώ αφού συμπληρώσουν τα 35 έτη απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης, ΠΡΟΣΟΧΗ και για αποφυγή παρεξηγήσεων ΜΟΝΟ οι ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ απαλλάσσονται από την στράτευση μετά την συμπλήρωση των 35 ετών τους και υπηρετούν θητεία τριών μηνών  πριν κλείσουν τα 35 έτη τους!

  • Τέλος οι σημαντικότεροι λόγοι για να απαλλαγεί κανείς από την υποχρέωση στράτευσης είναι εκτός από τους σοβαρούς λόγους υγείας:
    το να είναι πατέρας τριών εν ζωή παιδιών,
  • να έχει υπηρετήσει ήδη την θητεία του στην χώρα καταγωγής του (όχι όμως με εξαγορά, αλλά πραγματική υπηρεσία)
  • το να είναι ο μόνος ή ο μεγαλύτερος υιός γονέων που έχουν πεθάνει και να έχει άλλο αδελφό/αδελφή το οποίο είναι ανήλικο και δεν έχει παντρευτεί ή που είναι  ανίκανο για οποιαδήποτε εργασία
  • όσοι μονάζουν σε Μονή του Αγίου Όρους και
  • ο χήρος πατέρας με ένα τουλάχιστον ζωντανό ανήλικο τέκνο ή άγαμο τέκνο και ανίκανο για κάθε εργασία.

Εμίρα Ζαϊμη Λάγια
Δικηγόρος Πειραιώς

Copyright © 2024 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ on Earth by Rainbyte Studio. Report a website issue. v24.03.18.R

logo-footer