Ο νόμος 3454/2006 στο άρθρο 6 ορίζει ότι: «Πολύτεκνοι είναι οι γονείς οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα τεσσάρων τουλάχιστον ζώντων τέκνων που τα απέκτησαν από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα ή νόμιμα υιοθετημένα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες…

ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Οι τρόποι κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας ρυθμίζονται από τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία με τους Ν. 4251/2014 και Ν. 4332/2015. Όσοι διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα (και όχι μπλε βεβαίωση) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος, τότε μπορούν να αιτηθούν την κτήση της Ελληνικής…

Με την υπ’ αριθμ. 15/01-06-2016 εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εξαγορά ημερών ασφάλισης (ένσημα) για τους αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν λάβει μπλε βεβαίωση για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ καθορίστηκε το σύνολο των ημερών ασφάλισης (ένσημα) που απαιτούνται για την πλήρη ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη και την ανανέωση του βιβλιαρίου ασθενείας τους, αλλά και…

Όταν αναφερόμαστε στον όρο «μισθωτής» εννοούμε το άτομο / εταιρία που νοικιάζει έναν χώρο ο οποίος είναι ιδιοκτησία άλλου ατόμου, ο οποίος λέγεται «εκμισθωτής», είτε ως κατοικία είτε ως επαγγελματική στέγη. Ο χώρος αυτός ονομάζεται «μίσθιο» ενώ το ενοίκιο που συμφωνήθηκε ονομάζεται «μίσθωμα». Από την σχέση αυτή προκύπτουν και για τα δύο μέρη τόσο δικαιώματα…

Με το παρόν άρθρο γίνεται προσπάθεια να διευκρινιστεί όσο γίνεται καλύτερα το ζήτημα της στράτευσης των αντρών οι οποίοι απέκτησαν την Ελληνική υπηκοότητα  είτε με πολιτογράφηση είτε λόγω φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο. Υποχρεούνται λοιπόν οι άντρες αυτοί να υπηρετήσουν την θητεία τους ως εξής: Για τους μέχρι πρότινος αλλογενείς αλλοδαπούς: όσοι αποκτούν την Ελληνική υπηκοότητα…

Page 2 of 2 1 2

Copyright © 2024 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ on Earth by Rainbyte Studio. Report a website issue. v24.03.18.R

logo-footer