ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Οι τρόποι κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας ρυθμίζονται από τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία με τους Ν. 4251/2014 και Ν. 4332/2015. Όσοι διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα (και όχι μπλε βεβαίωση) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος, τότε μπορούν να αιτηθούν την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας ανάλογα με τις προϋποθέσεις που πληρούνται στο πρόσωπό τους:

1) Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με την διαδικασία της πολιτογράφησης αλλογενών (όσων δεν έχουν Ελληνική καταγωγή) η οποία αφορά:

Α) αλλοδαπούς που έχουν οποιουδήποτε τύπου άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα από τον Μάρτιο του έτους 2005 έως σήμερα

Β) αλλλοδαπούς οι οποίοι έχουν άδεια επί μακρόν διαμένοντος,

Γ) αλλοδαπούς οι οποίοι είναι σύζυγοι ή γονείς Έλληνα πολίτη, εφόσον η οικογενειακή σχέση υπάρχει για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Για την κατηγορία αυτή όσοι υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά, καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης όπου απαντάνε σε ρωτήσεις για την Ελληνική ιστορία και Πολιτισμό, Γεωγραφία και κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας και εάν η εισήγηση της επιτροπής είναι θετική τότε ο ενδιαφερόμενος αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια με την διαδικασία που προβλέπεται.

2) Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας που αφορά τους αλλοδαπούς που έχουν την ομογενειακή ιδιότητα (έχουν Ελληνική καταγωγή) και οι οποίοι μπορεί να έχουν ή να μην έχουν Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς και για τους οποίους ο νόμος δεν απαιτεί συγκεκριμένα χρόνια νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα.

3) Η άλλη κατηγορία αφορά τα παιδιά και τους νέους οι οποίοι φοίτησαν ή φοιτούν σε Ελληνικά σχολεία (Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο, καθώς και όσους μετά τις σπουδές στο Λύκειο ολοκλήρωσαν σπουδές σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο – ΑΕΙ, ΑΤΕΙ). Η κατηγορία αυτή απευθύνεται σε:

Α) ανήλικα τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, έχουν γραφτεί στην Α΄ δημοτικού και συνεχίζουν το σχολείο, με την προϋπόθεση ότι και οι δύο γονείς διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα

Β) Ανήλικα ή ενήλικα ατομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει είτε εννέα έτη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (6έτη δημοτικό και 3 έτη γυμνάσιο) είτε έξι έτη φοίτησης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3έτη γυμνάσιο και 3 έτη λύκειο). Για την τελευταία αυτή κατηγορία απαιτείται σχετική βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας κατοικίας του ενδιαφερόμενου που να βεβαιώνει τα έτη φοίτησης του ενδιαφερόμενου.

Οι τελευταίες κατηγορίες φυσικά δεν υπόκεινται στην διαδικασία της συνέντευξης ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης αλλά αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια άμεσα.

Να σημειωθεί ότι μια από τις τυπικές προϋποθέσεις η οποία εμποδίζει την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας είναι η αμετάκλητη καταδίκη του ενδιαφερόμενου σε ποινή μεγαλύτερη των  έξι μηνών και που αφορά εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα που αναφέρει ο Κώδικας Ιθαγένειας.

Εμίρα Ζαϊμη Λάγια
Δικηγόρος Πειραιώς

© 2023 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v23.03.06_stable

logo-footer