Με την υπ’ αριθμ. 15/01-06-2016 εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εξαγορά ημερών ασφάλισης (ένσημα) για τους αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν λάβει μπλε βεβαίωση για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ καθορίστηκε το σύνολο των ημερών ασφάλισης (ένσημα) που απαιτούνται για την πλήρη ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη και την ανανέωση του βιβλιαρίου ασθενείας τους, αλλά και το συνολικό ποσό το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν εφάπαξ και ολοσχερώς.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των ημερών που απαιτούνται για την θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας είναι 50 ημέρες ασφάλισης  (βάσει της παραγράφου 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/51 όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε μετά την προσθήκη της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4369/2016). Το χρηματικό ποσό που θα κληθούν ο ενδιαφερόμενοι να καταβάλουν είναι το γινόμενο του κατώτερου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (26,18€) επί το ποσοστό ασφάλισης κλάδων σύνταξης και ασθενείας (20% + 6,45% =26,45%) άρα 6,92 επί 50 ημέρες = 346,23€.

Τέλος να τονίσω ότι οι αλλοδαποί θα πρέπει να απευθύνονται για την εξαγορά αυτή στο ΙΚΑ μόνο εάν το ΙΚΑ ήταν ο τελευταίος φορέας ασφάλισης πριν χάσουν την νομιμότητα της παραμονής τους. Αν για παράδειγμα για τελευταία φορά ήταν ασφαλισμένοι στον Ο.Α.Ε.Ε. ή στον Ο.Γ.Α. θα πρέπει να ζητήσουν την εξαγορά ημερών ασφάλισης αντίστοιχα από τον Ο.Α.Ε.Ε. ή τον Ο.Γ.Α. Επίσης την αίτηση για την εξαγορά ημερών ασφάλισης θα πρέπει να την κάνει κάθε μέλος της οικογένειας αν αυτό έχει πάρει μπλε βεβαίωση για εξαιρετικούς λόγους (δεν καλύπτονται δηλαδή τα μέλη της οικογένειας ως προστατευόμενα μέλη). Και στην περίπτωση που έχουν καλύψει μερικώς τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης με εργόσημο, μπορούν να ζητήσουν την εξαγορά των ημερών που τους λείπουν μέσω της νέας αυτής εγκυκλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο υποκατάστημα ΙΚΑ (Τμήμα Εσόδων) της κατοικίας τους έχοντας μαζί τους το διαβατήριο τους, ακόμη και αν αυτό έχει λήξει, την πρωτότυπη μπλε βεβαίωση καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι δεν έχουν ασφαλιστικό δεσμό με άλλον φορέα εκτός του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ενώ η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται αυθημερόν κατά συνέπεια και η θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας γίνεται την ίδια ημέρα.

Εμίρα Ζαϊμη Λάγια
Δικηγόρος Πειραιώς

© 2023 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v23.03.06_stable

logo-footer