Για όσους έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 35 (τριάντα πέντε) ετών  προβλέπεται η δυνατότητα εξαγοράς της υπόλοιπης στρατιωτικής θητείας τους μετά από υπηρεσία πραγματικής θητείας 20 ημερών. Για να είναι αυτό δυνατό θα πρέπει οι υπόχρεοι προς στράτευση να καταβάλλουν εφάπαξ ή τμηματικά το ποσό της εξαγοράς της θητείας τους, το οποίο αντιστοιχεί σε 810 ευρώ μηνιαίως, ανά μήνα υπολοίπου θητείας.

Να σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα εξαγοράς και για όσους έχουν ήδη λάβει αναβολή για διάφορους λόγους. Επίσης, οι υπόχρεοι μειωμένης τρίμηνης θητείας (ομογενείς) υποχρεούνται όxι σε εξαγορά τριών (3) μηνών αλλά σε εξαγορά  (6) έξι μηνών, παρότι είναι υπόχρεοι μειωμένης τρίμηνης θητείας. Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει επιλέξει την εξόφληση  με δόσεις, μπορεί να γίνει μέχρι ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει την ηλικία των 45 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία είτε στο Κ.Ε.Π.

Eμίρα Ζαΐμη Λάγια
Δικηγόρος Πειραιώς

CategoryΔιάφορα

© 2023 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v23.03.06_stable

logo-footer